Otworzyć drzwi

#PsalmNaDzień

„Lecz Ty jesteś ten sam zawsze, a Twoje lata się nie kończą” (Ps 102, 28).

U Boga miłość miłosierna i wierność ściśle ze sobą się łączą. I to jest niesamowicie DOBRA NOWINA dla każdego z nas. Fundament zbawienia nie opiera się więc na wysiłkach ludzkich, ale na aktywności Boga. Nasze uczynki mają jedynie pomóc nam przyjąć i przekazać miłosierdzie Boże dalej.

Zadaniem naszym – „tylko i aż” – jest otworzyć drzwi Jezusowi, aby Jego światło wpuścić do naszego wnętrza. Jak…? Na przykład przez codzienną modlitwę słowem Bożym.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hebr 13,8).