REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022

W tym roku mam łaskę głosić REKOLEKCJE wielkopostne w następujących miejscowościach:

👉 13-15 marca – NOWA SÓL, parafia św. Antoniego – kapucyni

👉 20-22 marca – GDAŃSK Przymorze, parafia św. Józefa

👉 24-25 marca – ŁÓDŹ, rekolekcje dla kobiet

👉 26-29 marca – ŁÓDŹ, parafia Matki Boskiej Zwycięstwa

👉 2-6 kwietnia – GDAŃSK, parafia św. Brata Alberta (moja rodzinna parafia).

✅ SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Tematyka O PSALMACH, bo w nich znajdujemy pokrzepienie i odpowiedzi na aktualne doświadczenia!