7️⃣ KLUCZY DO KSIĘGI PSALMÓW (5)

5. Nie zrażaj się trudnościami

W Psalmach spotkamy również przesłania, które będą niezrozumiałe i trudne do zaakceptowania dla współczesnego człowieka. Po pierwsze warto pamiętać, że psalmy powstały w zupełnie odmiennej kulturze jak i wrażliwości moralnej. Po drugie utwory te choć mówią o konkretnym doświadczeniu osoby wierzącej, to jednak wyrażają to w formie lirycznej i poetyckiej. Szczególne kłopoty mogą nam przysporzyć tzw. psalmy złorzeczące, teksty, które zachęcają do pomsty i niszczenia nieprzyjaciół. Nie tylko są one odległe od ducha Ewangelii: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają” (Łk 6,27-28), ale zwyczajnie nie mieszczą się w kanonie współczesnych postaw. Co robić więc, kiedy natrafimy na takie trudne lub niezrozumiałe fragmenty?

WSKAZÓWKA (5): Nie zniechęcaj się trudnościami jakie odkrywasz w księdze Psalmów. One zapraszają do poszukiwania głębszego zrozumienia świata Biblii. W życiu duchowym nie wszystko musi być proste, łatwe i przyjemne. Wzrastamy, kiedy słowo Boże od nas wymaga zaangażowania i wysiłku. Maryja nie rozumiała wszystkiego, kiedy wyraziła zgodę „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38). Bóg może posłużyć się jednym zdaniem, słowem, natchnieniem, sytuacją, aby Cię dotknąć i przemienić Twoje życie. Niekiedy to, co trudne może najpiękniej rozwijać i kształtować w nas postawę zawierzenia. Ufaj i szukaj odpowiedzi!