7️⃣ KLUCZY DO KSIĘGI PSALMÓW (2)

Módl się sercem

Wszystkie psalmy są świadectwem wiary ludzi modlących się. Wyjątkowość psałterza polega na tym, że jak żadna inna księga w Piśmie Świętym w całości składa się wyłącznie z modlitw. Sięgając po nią, również i my dzisiaj uczymy się sztuki dialogu z Bogiem. Nie polega ona tylko na komunikowaniu osobistych czy zbiorowych potrzeb, wyrażaniu stanów emocjonalnych i napięć, ale przede wszystkim wiąże się ze słuchaniem i otwieraniem na wolę Bożą. Z postaw słuchania i trwania przed Stwórcą, rodzi się przemiana i nowa jakość życia. Słuchając poznajemy nie tylko siebie, ale Boga oraz Jego uświęcające działanie w naszej historii życia.

Psalmiści rozmawiają z Bogiem w różnych okolicznościach i sytuacjach życia. Modlitwa sprawia, że otrzymują światło oraz siły do walki o dobro. Modlą się, kiedy pielgrzymują do Jerozolimy, kiedy widzą obfite zbiory plonów, kiedy we wspólnocie podczas liturgii proszą o zmiłowanie, ale również indywidualnie w zaciszu swojego domu, kiedy nurtują ich pytania bez odpowiedzi. Uczą postawy zawierzenia, że nawet (a może szczególnie), kiedy jest ciężko i przerażenie zagląda w oczy, można trwać przed Bogiem i wołać „Osłabły mi oczy od cierpienia. Wołam do Ciebie, PANIE, nieustannie, wyciągam do Ciebie ręce” (Ps 88,10). I tutaj odkrywamy niezmiernie ważną i praktyczną lekcję również dla nas. Wołać nie tylko w czasie powodzenia, ale również wtedy, kiedy nic poza aktem zaufania nie zostaje „wbrew nadziei uwierzyć nadziei” (Rz 4,18). Tego właśnie uczy nas modlitwa psalmami. Odnaleźć w Bogu niezwykłe zasoby siły i nadziei. 

Nie chodzi więc o „pomodlenie się”, lub „odhaczenie obowiązku religijnego”, ale o postawę w której człowiek jest obecny przed Bogiem 24/7, w każdej sytuacji dnia, a nawet nocą. Modlitwa wypływa z codzienności i do niej ma również realnie prowadzić. Psalmy uczą nas modlić się nie tylko ustami, ale przede wszystkim sercem. Sensem recytowania psalmów (gotowych tekstów modlitewnych innych) nie jest ich kult, podziw, lub zachwyt nad ich treścią, ale uczenie się własnego głosu modlitwy, która wyraża się konkretną postawą względem życia. Psalmy mają pomóc modlącemu się otworzyć na działanie Ducha Świętego, aby w każdym położeniu odkrywać i doświadczać Jego obecność. 

WSKAZÓWKA (2): Zanim zaczniesz czytać psalm, najpierw poproś Ducha Świętego o Jego światło. Niech On poprowadzi Twoją modlitwę, abyś nie tylko zrozumiał przesłanie, ale odkrył Boga działającego w swojej codzienności. Psalmy to pomost między Twoim sercem, a sercem Boga i Duch Święty jest najlepszym przewodnikiem po tych świętych przestrzeniach.