🛐 #PsalmNaDzień

Wspomnijcie CUDA, które Pan Bóg zdziałał” (Ps 105)

✅ Historia Józefa egipskiego opisana w końcowej części księgi Rodzaju jest NIESAMOWITA! Nie tylko z racji ukazania Bożej troski o jego życie i całego narodu, ale przedstawienia MOCY PRZEBACZENIA.

✅ CUD przebaczenia – uwolnienia się od pragnienia odwetu i życia bolesną przeszłością! Zmiany nie przeszłości, ale teraźniejszości i przyszłości. Zaproszenia Jezusa w zranione miejsce!

BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA!