📺 #ArtysciCzytajaPsalmy – PSALM 139

#ArtysciCzytajaPsalmy ⭐️ Piotr Pałka ⭐️

Piotr Pałka – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1999 rok, dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. Marty Wierzbieniec). W marcu 1998 roku został laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywając II miejsce oraz dwie nagrody specjalne: za najlepsze kształtowanie wokalne śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem. W roku 1998 / 99 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce. Od 1998 rozpoczyna ożywioną działalność artystyczną w Krakowie. Tu pracował jako dyrygent wielu zespołów, m. in. Chóru Międzynarodowego, Chóru Muzyki Żydowskiej, Chóru Seminaryjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Michalitów, Chóru ZpiT Krakowiacy i Scholi Braci Mniejszych Kapucynów. W czerwcu 1999 roku pełnił funkcję dyrygenta Chóru Papieskiego podczas spotkania z Ojcem Świętym na Błoniach Krakowskich. Od sierpnia 1997 do stycznia 2013 roku był śpiewakiem w Chórze Polskiego Radia S.A. w Krakowie. Jako śpiewak, współpracował z Zubinem Mehta, Helmuthem Rilling, Henrykiem Mikołajem Góreckim, Krzysztofem Pendereckim, Wojciechem Kilarem, Antonim Witem, Łukaszem Borowiczem i Stanisławem Krawczyńskim. Od 1993 komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć m. in. w Bazylice Dominikanów i Franciszkanów w Krakowie. Współpracował z Instytutem Dialogu Kulturowego Imienia Jana Pawła II w Krakowie, jak również z Centrum Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2005-2015 roku ustanowiony dekretem Metropolity Krakowskiego, był członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Uczestniczy czynnie w odnowie muzyki liturgicznej, prowadząc liczne warsztaty muzyczno – liturgiczne na terenie całej Polski i za granicą (Niemcy, Belgia, Anglia, Szwajcaria, Litwa, Włochy). Jego zainteresowanie muzyką wokalną przyczyniło się do założenia w 1999 roku chóru mieszanego Voce Angeli (Głosem Anioła), działającego przy Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie, którego obecnie jest dyrygentem. W skład zespołu wchodzą studenci i absolwenci krakowskich uczelni. Voce Angeli wykonuje muzykę religijną i świecką, głównie á capella. W swoim repertuarze posiada oryginalne kompozycje i opracowania Piotra Pałki. Aktualnie prowadzi zajęcia z Emisji głosu w Studium Franciszkańskim w Krakowie.