Kolejne 100 osób z nami w 1W1

📍 Kilka dni temu, a dokładnie (2 marca) dzieliłem się z Wami wielką radością, że aż 1200 osób jest zaangażowanych w codzienną modlitwę psalmami w ramach dzieła duchowego 1W1.

👉 Dziś (21 marca) ogromnie jestem wdzięczny za kolejne aż 100 nowych osób przystępujących do dzieła 1W1.

Obecny nasz duchowy kapitał to 1️⃣3️⃣0️⃣0️⃣ osób!

🙏 Bogu niech będą dzięki, bo to On jest sprawcą natchnienia i każdego dobra (Psalm 127).