🎥 Nowy wideo-komentarz PSALM 1️⃣9️⃣

✅ Czy kiedy się budzisz jesteś jak słońce z psalmu 19, czy jak słońce z księgi Koheleta?

✅ Psalm nazywany: poematem dwóch słońc: na niebie i słońce Bożego prawa, albo poematem dwóch tablic: księgi prawa i księgi przyrody.

✅ Stworzenie ma swój język, który mówi o Stwórcy – nie da się nie usłyszeć tego języka. 

✅ Który naród ma tak cudowne prawo?

👤 dr Danuta PIEKARZ – biblistka, tłumaczka i italianistka. Od lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizując się w zakresie językoznawstwa. Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II prowadzi zajęcia poświęcone Nowemu Testamentowi oraz teologii biblijnej. Wykłada również w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. W 2008 roku Benedykt XVI mianował ją konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich. Tę rolę pełniła do 2013 roku.

🎦 Następujące wideo komentarze są już dostępne na kanale YouTube Piotr Kwiatek: (wprowadzenie); 1; 3; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 42; 43; 44; 45; 50; 51; 54; 56; 57; 60; 61; 63; 64; 65; 67; 69; 70; 77; 79; 80; 85; 86; 87; 88; 89; 93; 100; 103; 104; 106; 109; 110; 113; 114; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 139; 149; 150.