Artykuł gotowy „PACIERZ DLA DOROSŁYCH”

✍️ Wczoraj do redakcji wysłałem artykuł pt. „PACIERZ DLA DOROSŁYCH”. Oto kilka wg. mnie ważnych tez tego tekstu:

✅ „Nasza wiara powinna opierać się na fundamencie słowa Bożego, a nie subiektywnych wrażeniach, proroctwach, prywatnych objawieniach, emocjonalnych wystąpieniach celebrytów duchowych. Zawsze warto poszukiwać zdrowego i prawdziwego pokarmu w życiu duchowym. Pismo Święte czytane indywidualnie czy wspólnotowo w kluczu nauczania Kościoła jest najlepszą strawą duchową”.

✅ „Życie duchowe jest podobne do nawigacji okrętem. Choć kurs jest jeden, to do portu zbawienia można dotrzeć różnymi drogami. Dziś bardziej potrzebujemy świadków duchowości niż stróżów moralności. Ludzi, którzy zachwycają się Bogiem, niż tych, dla których prawo staje się Bogiem”.

✅ „Psalmy stanowią pomost między tym, co jest w człowieku indywidualne i osobiste, a tym, co wspólne. Choć dają gotową strukturę i słowa, to jednak uczą intymnego i indywidualnego spotkania z Bogiem”.