Niedziela – 22 marca 2020

„Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce” (1 Sm 16,7).

Jak wielką sztuką jest umiejętność postrzegania świata, innych, siebie samego przez pryzmat „kochającego serca”? Z tej perspektywy przestaje być istotne, kto gdzie mieszka, jakie ma poglądy polityczne, ile dziennie mówi różańców oraz jakie kraje odwiedził a w jakich jeszcze nie był… 

Człowiek staje przestrzenią „epifanią sacrum”, a zarazem najpiękniejszą drogą do niej prowadzącą. Mistyka łączy się z codziennością, a codzienność zespala tajemniczo z duchowością.

Niech utwór Jacka „Mezo” Mejera i Kasi Wilk pt. „SACRUM” pomoże nam DZIŚ wejść na drogę rytmu odkrywania sacrum bliskiego i codziennego.

Fragment utworu „sacrum”:

„Chcę do jedynego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie, do objęć, które akceptują me słabości, do nich pragnę, tylko do mej miłości” […] „miłość, to najpiękniejsze sacrum”.

Przy okazji Jacku, najserdeczniejsze pozdrowienia!