Czwartek – 19 marca 2020

„On to wbrew nadziei uwierzył nadziei” (Rz 4,18).

Na czym polega fenomen wiary Abrahama? Na braku logicznego myślenia, zrzucania się w nieznane (ciemność), braku rozsądnego działania? Postawa zaufania Abrahama opiera się na miłości. Wiara bez miłości jest niebezpieczna. Prowadzi do fanatyzmu albo formalizmu religijnego. 

DZIŚ potrzebujemy nie tylko historycznych przykładów mądrej wiary, ale również współczesnych. Komu jesteś wdzięczny, za przykład zdrowej wiary, połączonej z miłością oraz codziennym życiem?

– dziękuję moim rodzicom oraz rodzeństwu! Wciąż przekazują mi piękne przykłady zawierzenia Bogu – dziękuję Wam!
– dziękuję mojemu wieloletniemu trenerowi panu Adamowi, który potrafił z grupą małych sportowców udać się do sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie (Gdańsk) i tam zaproponować wszystkim wspólny „10 różańca” – dziękuję!
– dziękuję moim wszystkim katechetom, siostrom zakonnym, wykładowcom, oraz przełożonym za przekaz wiary – dziękuję!

A kto Tobie dał świadectwo żywej wiary i nadziei?

Dobrego dnia w rytmie nadziei, wiary oraz miłości, których dziś i jutro wszyscy potrzebujemy