Twoja vs moja wola…

🛐#PsalmNaDzień

Przyjdźcie i słuchajcie, wszyscy bojący się Boga (Ps 66,16)

Bojaźń Boża uświadamia człowiekowi, że Bogiem nie można dysponować. Nie można przekupić Go długimi modlitwami ani targować się z Nim uroczystościami. Bez wpuszczenia Boga do serca, modlitwa może stać się czystą manipulacją i pogańskim rytuałem używania Boga do swoich własnych celów.

Bojaźń Boża otwiera człowieka i przyciąga do Boga, a nie lękowo oddala od Niego.

Bojaźń Boża zmienia serce proszącego, a nie proszonego.

Bojaźń Boża odsłania wolę, do której człowiek ma się dostosować, a nie Bóg.

Warto dziś dbać i zabiegać o Bojaźń Bożą!

Bądź wola TWOJA – NIE MOJA

Święć się imię TWOJE – NIE MOJE

Przyjdź królestwo TWOJE – NIE MOJE

Błogosławionego dnia!