Radośnie…

🛐 #PsalmNaDzień

Radośnie sławcie Boga, wszystkie ziemie (Ps 66,1)

W życiu chrześcijańskim kluczowe znaczenie mają pojęcia takie jak świętość, miłość i w konsekwencji też radość. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje, że „Miłość jest duszą świętości, do której wszyscy są powołani” (KKK 826). Jeśli mamy doświadczenie autentycznej miłości, to jej naturalną konsekwencją jest również radość i to zarówno otrzymywania jaki i dawania. Dlatego psalmista woła: „Radośnie sławcie Boga, wszystkie ziemie” (Ps 66,1). Nie tylko sławcie, ale róbcie to radośnie! Módlcie się również z sercem radosnym, dialogujcie ze Mną nie tylko o smutkach i trudach, ale również o pięknie i szczęściu…

Wielu chrześcijan, w swojej duchowej drodze, często skupia się wyłącznie na ascetycznych aspektach świętości, takich jak poświęcenie, umartwienie czy surowe przestrzeganie norm i zasad. Chociaż te elementy są ważne w procesie duchowego wzrostu, kluczowa pozostaje jednak miłość, objawiająca się poprzez radość. Zapominając o tym aspekcie, chrześcijanie ryzykują, że ich świętość stanie się sucha i pozbawiona tego, co w świętości jest najistotniejsze – miłości i z niej płynącej radości.

Błogosławionego dnia!