Kolejne miasto w Holandii

📶 Na naszej PsalmoMapie zaznaczam nową miejscowość w Holandii 's-Hertogenbosch.
🌐 PslamoMapa – czyli miejscowości w Polsce i na świecie, gdzie modlimy się codziennie jednym psalmem za wszystkich we wspólnocie 1W1. Z tych stron świata również codziennie płynie modlitwa za Ciebie i Twoich intencjach!
👉 https://padlet.com/kwiatek/PsalmoMAPA