Skrutacja psalmów „drzewko”

JAK ROBIĆ SKRUTACJĘ PSALMOWĄ tzw. „drzewko”?

a) Najpierw zwracamy się z modlitwą do Ducha Świętego, prosząc o Jego światło i prowadzenie.

b) Następnie czytamy wskazany werset z Psalmu. Możemy także przeczytać cały psalm, z którego pochodzi dany werset, aby lepiej zrozumieć jego kontekst.

c) Potem zapoznajemy się z trzema sugerowanymi fragmentami. W naszym przypadku są to: Ps 112,1; Ps 128,1-6; oraz Ps 32,2. Rozważamy, który z nich najbardziej do nas przemawia, kierując się wybranym tekstem. Jeśli na przykład zdecydować się na Ps 128,1-6, rozważamy kolejne dwa proponowane fragmenty: Ps 34,9 i Ps 133,1-3.

d) Wybieramy jeden z dwóch tekstów i kontynuujemy lekturę kolejnych sugerowanych fragmentów. Idziemy w dół czytając kolejne zaproponowane fragmenty.

Podczas całego procesu nieustannie modlimy się do Ducha Świętego, zachowujemy ciszę i słuchamy tego, co teksty mogą mówić o naszym życiu, zgodnie z ogólnymi zasadami skrutacji, które krótko omówiłem tutaj.