Katecheza o ikonie krzyża 1W1

Kulisy wczorajszej pracy … dziękuję wspólnocie „Fraternia Pojednanie” za zaangażowanie i cierpliwość. Domowymi choć całkiem profesjonalnymi metodami udało nam się nagrać nie tylko katechezę.