RADOŚĆ…

🛐#PsalmNaDzień

„Wlałeś w moje serce radość, większą niż w czasie obfitych zbiorów zboża i wina” (Ps 4,8).

Ciekawe, czy życie duchowe (relacja z Bogiem) pomaga nam przeżywać radość w codzienności? Czy Bóg bywa źródłem radości w naszym życiu? Czy owa radość potrafi przekraczać satysfakcję „wina i chleba”? Psalmista doświadcza takich stanów i werset psalmu Ps 4,8 o tym świadczy.

Panie, bądź zródłem mojej radości!Błogosławionego dnia!