DO PRZEMYŚLENIA

„Jeśli w obecności Boga nie czujesz się bezpiecznie, to nie sądzę, by to był Bóg – jest to coś innego. Jest to bóg, który nie jest Bogiem. Najprawdopodobniej jest to coś, co Mistrz Eckhart określił następującym stwierdzeniem: Modlę się, by Bóg pozbawił mnie Boga”.

„Twój obraz Boga tworzy Cię lub Cię niszczy. Istnieje bezwzględny związek, między tym, jak postrzegasz Boga, a tym, jak postrzegasz siebie i cały wszechświat”.

„Jeśli rozważasz tekst biblijny, żydowski lub chrześcijański, i widzisz, że Bóg postępuje gorzej niż postąpiłaby najlepsza osoba, jaką znasz, wówczas tekst ten nie jest autentyczny objawieniem. Bóg jest miłością (1J 4,16), żadna osoba, z jaką się stykasz, nie mogłaby więc kochać bardziej od samego Źródła miłości”.

Rohr, R. (2014). Tak, ale… medytacje codzienne. Kraków: Wydawnictwo M.