Kierunki

🛐 #PsalmNaDzień
„Spełniłeś, PANIE, pragnienia ubogich, modlitwy ich serc usłyszało Twe ucho” (Ps 10,17).

Tak jak nie wystarczy łodzi sprawny ster, aby płynęła w wyznaczonym kierunku, tak fakt, że Bóg już w swej miłości odpowiedział na wszystkie pragnienia ludzkiego serca, nie musi je ukierunkowywać w stronę zbawienia. 

Wiara, to codzienny wybór ukierunkowania życia w stronę Źródła Miłości. To sztuka porządkowania pragnień serca, w której sprawy najważniejsze pozostają na pierwszym miejscu, a inne na swoim właściwym miejscu.  

Modlitwa psalmami wzmacnia nie tylko ten ważny codzienny wybór, ale i odsłania ostateczny horyzont podróży życia, o którym również warto pamiętać.

Błogosławionego dnia!