Pozorne i realne oddalenie

#PsalmNaDzień
„Czemu, o PANIE, stoisz daleko, ukrywasz się w czasie ucisku?” (Ps 10,1).

Chociaż Bóg nigdy nie oddala się od człowieka, to jednak człowiek możemy doświadczać dwóch rodzajów dystansu od Stwórcy.  

Pierwszy polega na poczuciu nieobecności Boga (oddalenie psychologiczne), drugie realne odejście człowieka od Prawdy, Dobra, Piękna przez grzech (oddalenie duchowe). 

Psalmy uczą nas, że zarówno w tym pierwszym (pozornym) oddaleniu, jaki i w realnym, to jednak warto STALE wołać do Boga, bo On nigdy od nas się nie oddala, ani tym bardziej nigdy nas nie opuszcza!


Pięknego dnia wszystkim!