Biblia

Biblia, jako objawienie Boże nie jest źródłem informacji o świecie, lecz o tym, jak bezpiecznie dotrzeć do nieba.

Błogosławionego dnia!