Dobra nowina w psalmach

Jaką dobrą nowinę słyszysz w psalmie tygodnia lub w „psalmie wieku”?

„ON ZAWSZE NAS BĘDZIE PROWADZIŁ” (Ps 48,15)