Kolejny tydzień, kolejny psalm!

📍Jakim psalmem BŁOGOSŁAWISZ Boga w tym tygodniu? 
👉Dzisiejsza Ewangelia o „10 Trędowatych” zachęca nas do postawy wdzięczności. Święty Paweł również nam przypomina „Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie” (1 Tes 5, 18). Nie każdy dzień musi być piękny i cudowny, ale w każdym dniu można odkryć coś pięknego i cudownego! Tego Wam i sobie życzę w tym tygodniu!