Codzienność

W tym tygodniu każdego dnia modlę się za Was i w Waszych intencjach pięknym psalmem ufności 131

1W1 – „Jeden PSALM za wszystkich, wszystkie PSALMY za jednego” DAJĄC OTRZYMUJESZ. Zaproszenie do regularnej modlitwy PSALMAMI

Pięć podstawowych zasad:

  1. Psalm raz przydzielony odmawiamy przez tydzień.
  2. W każdą NIEDZIELĘ sami zmieniamy psalm na kolejny np. z 7 na 8 itd.
  3. Określonym psalmem modlimy się CODZIENNIE, bez konieczności czytania całego psalmu. Na zakończenie dodajemy modlitwę „OJCZE NASZ” w intencji wszystkich uczestników akcji 1W1.
  4. Każda osoba modląca się psalmami tworzy tzw. „DUCHOWY KAPITAŁ”, z którego wszyscy korzystamy. Warto o niego dbać, np. poprzez przekazywanie innym informacji o akcji 1W1.
  5. REZYGNACJA możliwa jest w każdym czasie, jedynie proszę o poinformowanie mnie o tym przez wiadomość e-mail: flowerpiotr@gmail.com

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.piotrkwiatek.com

Dostępne są, także wideo-komentarze do psalmów:

YOUTUBE: PIOTR KWIATEK

ZAPISY: flowerpiotr@gmail.com