Pacierz dla dorosłych

W jedną minutę (1’)

  1. Psalmy mają uczyć nas własnego dialogu z Bogiem…
  2. Modlitwa psalmami daje dostęp do głębi ludzkich przeżyć …
  3. Modlitwa, która zaprasza Boga do wszystkich obszarów ludzkiej egzystencji…