„DZIWNY JEST TEN człowiek”

🛐#PsalmNaDzień

„A dom Izraela zaufał PANU, On ich pomocą i tarczą!” (Ps 115,9).

Ufamy mechanikom naprawiającym nam auto, sprzedawcom wciskającym „doskonały” produkt, lekarzom wypisującym receptę, nauczycielom uczących nas historii…, a wciąż mamy problem z zaufaniem Temu, który nas stworzył i z miłości do nas ofiarował swojego jedynego Syna? Więcej, pozostawił siebie obecnym i dostępnym dla nas w Eucharystii 24/7.„DZIWNY JEST TEN człowiek”, wciąż BARDZO kochany przez Boga i tego nic nie zmieni! Nawet on sam!Pięknego dnia!