Ewangelia z dnia a psalm tygodnia?

Czy zauważysz związek między EWANGELIĄ Z DNIA a psalmem tygodnia w 1W1?