7️⃣ KLUCZY DO KSIĘGI PSALMÓW

7. Chodzi o miłość

Odpowiedź na pytanie dlaczego, albo w jakim celu coś czynimy albo czegoś nie, jest niezmiernie istotna dla samoświadomości, jakości określonego zachowania oraz motywacji. W życiu coś możemy czynić instynktownie, automatycznie, z nawyku, bo tak nas nauczono, ponieważ taka jest tradycja, lub bo prawo nakazuje itd… Dlaczego angażuję się w rozwój duchowości? Dlaczego dbam o relację z Bogiem? Dlaczego regularnie modlę się psalmami? Najbardziej pełną a zarazem prosta odpowiedź jaka przychodzi mi do głowy, to „bo kocham, jestem kochany i chcę kochać”. 

W duchowości chrześcijańskiej chodzi o życie pełnią miłości. Wszystko, co robimy ma nas ukierunkowywać na ten określony cel. Święty Paweł dobitnie wskazuje priorytety w życiu „Gdybym posiadał dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice i wszelką wiedzę, i wiarę miałbym taką, że góry bym przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym…” (1Kor 13,2). Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że „w życiu nie musimy dokonywać rzeczy wielkich, wystarczy czynić małe rzeczy z wielką miłością”. Myślę, że tę filozofię można przenieść na modlitwę psalmami. Małymi krokami do wielkich celów. Duchowość „jednego psalmu”, którą proponujemy w dziele „1W1”, czyli „jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego”, to mały i możliwy krok dla każdego, w stronę wielkich celów – Miłości.

Przez modlitwę psalmami chcemy pozwolić Bogu bardziej się kochać, ale również, aby On przez nas mógł jeszcze więcej kochać innych. Miłość jest nie tylko najważniejszą potrzebą egzystencjalną każdego człowieka, jest ona również warunkiem i znakiem pójścia za Jezusem. Miłość powinna być motywacją każdego działania, ale również jej celem. Czy doświadczasz w duchowości autentycznej wolności i radości? Jeśli miłość jest jej fundamentem, to odpowiedź wydaje się oczywista.  

WSKAZÓWKA (7): Wiara prowadzi do miłości i do jej Źródeł. Wolność i radość są naturalnymi konsekwencjami miłości. Po przeczytaniu i modlitwie psalmem poproś Boga o wzrost w miłości, o łaskę i odwagę kochania. Nie tylko osób życzliwych i przyjaznych. Poproś, aby Twoje serce było na wzór serca Jezusa. Aby Twoje codzienne życie było naznaczone najwyższymi priorytetami. 

Duchowość bez miłości jest jak? 

…………………………………………………………………….

Oto kilka Waszych cennych porównań:

Tytuł książki bez treści

Małżeństwo bez bliskości

Sól bez smaku

Kwiat bez wody

Drzewo bez soków

Droga bez celu

Słońce bez promieni

Dzień bez nocy

Ciało bez duszy

Życie bez tlenu

Statek bez kapitalna

Jedzenie zupy widelcem

Studnia bez wody

Niebo bez gwiazd

Oddychanie bez powietrza

Dzwon bez serca

Drzewo bez korzeni

Łódź bez żagla

Ocena bez wody

Dotyk bez czucia

Pączek bez nadzienia

Jedzenie bez smaku

Rozmowa bez słuchania

Gra na roztrojonym instrumencie

Jak błądzenie w ciemności

Kamyczek, który wpada do buta

Siedzenie w piwnicy

Brzęk much w pustym dzbanku

Wydmuszka z wierzchu lśniąca, a w środku pusta

Dziecko bez rodziców

Ptak bez skrzydeł

Życie bez świadomości

Jak Morze Martwe

Rozbity dzban

Zupa bez przypraw

Wiosna bez śpiewu ptaków