Na Facebooku

🎯 „Jednym z największym zadań człowieka wierzącego jest napełnić świat techniki i przemysłu Duchem Bożym” (kard. Franz Konig, s. 414).

dlaczego?

„Człowiek stworzył maszynę, a maszyna człowiek zrobiła swoim niewolnikiem; maszyna będzie się rozrastać i potężnieć do nieskończoności i również wzrastać i potężnieć będzie niewola ludzka” (Władysław St. Reymont, s. 414).


🟢 Modląc się psalmami w ramach dzieła 1W1 „jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego” dzielimy się słowem Bożym i tym, jak Pan Bóg działa w naszych sercach. Facebook, może stawać się przestrzenią w której przeżywamy piękno, wartości, rozwijamy wiarę, uczymy się wolności od technologii, oraz z niej korzystać, dbamy o dobroć i życzliwość… oraz chcemy dzielić się tym wszystkim z innymi szanując każdego człowieka. Zachęcam!!!

🎯 Blisko 5-6 dni czytamy i modlimy się PSALMEM TYGODNIA.

👉 Jaka myśl Cię porusza?

👉 Co wyłowiłeś/aś dla siebie z oceanu słowa Bożego?

👉 Jakie ważne tematy odkrywasz w swoim psalmie?

🎯 Podziel się w komentarzu! Pięknego dnia życzę!