7️⃣ KLUCZY DO KSIĘGI PSALMÓW (4)

4. Dbaj o otwartość

Słowo Boże nie będzie miało mocy sprawczej, jeśli zabraknie z naszej strony otwartości, aby je przyjąć i za nim podążyć. W życiu duchowym otwartość jest fundamentem na którym możemy oprzeć odpowiedź na Ewangeliczne zaproszenie „pójdź za Mną̨” (Łk 18,22) i „Wypłyń na głębię” (Łk 5,4). 

Poznanie Boga przekracza nie tylko możliwości intelektu, ale również ludzkiego serca, które nie jest wstanie ogarnąć miłości objawionej w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże prowadzi nie tylko do rozpoznawania kim jest Bóg, ale również „kim jest człowiek, że o nim pamiętasz” (Ps 8). W świetle objawienia widzimy całą prawdę o sobie i o jakości relacji do bliźniego. Dawid miał problem przyznać się do swojego grzechu. Dopiero prorok Natan uświadomił mu, że Bóg wszystko widzi i jest sprawiedliwy. Wchodząc w postawę żalu i bólu serca wyrażoną w modlitwie błagalnej „Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej” (Ps 51), Bóg okazuje swoje miłosierdzie, które pozostaje darmową łaską. Modląc się psalmami pozwalamy Bogu przenikać nasze serca i uzdrawiać to wszystko, co nas oddala od Boga, drugiego i nas samych. Bez grzechu, trudno jest rozpoznać prawdę o miłosierdziu, a tym bardziej jej doświadczyć. 

Dawid jest symbolem każdego z nas. Bowiem na drogach wiary doświadczamy oddalenia i przybliżenia do Źródła miłości. Psalmy mogą diagnozować jakość naszych wyborów i zapraszać do nieustannego powracania. Uczą nas na nowo pragnąć Boga i w Nim odkrywać całą nadzieję, „Boże, mój Boże, szukam Ciebie od świtu; Ciebie pragnę całym sercem!” (Ps 63,2). Potrzeba być otwartym, aby przyjąć prawdę o swoim grzechu i o miłosierdziu Bożym. Życie duchowe wymaga otwartości i odwagi, aby każdego dnia przybliżać się do Boga i stale Go poszukiwać. Otwartość pomaga nam budować głębokie więzi pomimo niewiedzy, kruchości, pozwala nam podejmować ryzyko, które łączy się z ufnością.

WSKAZÓWKA (4): Pozwól słowu Bożemu (psalmom) badać Twoje serce, kwestionować Twoje myśli, wybory i przekonania. W świetle modlitwy psalmami staraj się dostrzec swoją wyjątkowość, ale i grzeszność. Trwaj w bliskości Boga, który uzdrawia i prowadzi do prawdy wyzwalającej. Być otwartym, to iść z Jezusem, tam, dokąd On idzie.