Wzrok serca

🛐#PsalmNaDzień

„Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda” (Ps 98,1)

Tak jak można mieć oczy otwarte, a nie WIDZIEĆ, tak samo można widzieć, ale wciąż nie WIERZYĆ. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).

„Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa” (Michel Quoist).