Wspólnota 1W1 stały rozwój

🙏 Już wielokrotnie pisałem, że tzw. kapitał ilościowy w dziele 1W1 nie jest najważniejszy, ale zawsze ogromnie cieszy, każda nowa osoba zapisująca się do wspólnej modlitwy psalmami. Najważniejsze jest to, co Duch Święty czyni w naszych sercach, otwartych na Jego słowo (tzw. kapitał jakościowy). Dlatego wszystkim dziękuję za trwanie na modlitwie i dzielenie się dobrem naszej wspólnoty modlitewnej z innymi – „dając otrzymujemy”. Od dziś już 1550 osób każdego dnia modli się najpiękniejszymi modlitwami w Piśmie Świętym.

✅ Wszyscy są mile widziani! Drzwi do 1W1 zawsze otwarte!

ℹ️ Info o 1W1:

https://piotrkwiatek.com/psalmoterapia/

https://padlet.com/kwiatek/1W1