Rytm łaski

🛐 #PsalmNaDzień

Łaska i wierność spotkają się z sobą (Ps 85,11)

Ziemia potrzebuje nie tylko słońca, ale również deszczu. Wejść w rytm łaski, to przyjąć każdy nowy dzień jako prezent. Przeżyć go w obecności Boga i podziękować za wszystko, co nam przyniósł.