Jeżeli…

🛐 #PsalmNaDzień

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą (Ps 127,1)

Słusznie, ktoś powiedział „Tak się módl, jakby wszystko zależało od Boga i tak pracuj, jakby wszystko zależało od ciebie”. To wciąż jednak nie gwarantuje sukcesów i ominięcie życiowych porażek. 

Autor psalmu 127 pomaga nam zaakceptować nie tylko nasze granice i niemoce, ale uczy zaufania Temu od którego wszystko zależy.