„Życiowy sprawdzian”

🛐 #PsalmNaDzień

Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało Panu  (Ps 112, 7)

Zaufanie Bogu realnie sprawdza się, kiedy spotykamy się z niepomyślnościami i niepowodzeniami w życiu. W takich momentach nie tylko możemy zdiagnozować poziom naszej ufności, ale również w niej wzrastać. 

Św. Franciszek w napomnieniu 13 napisał: „Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Gdy zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać; ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej”. 

Podobnie jest z ufnością.