Wielki TYDZIEŃ

📍 Jakim PSALMEM rozpoczynasz Wielki Tydzień?

📍 Jakie słowa PSALMU poruszają Twoje serce?

🅿️-przeczytaj, 🅿️-pomódl się i 🅿️-podziel się PSALMEM

🌐 Życzę WSZYSTKIM błogosławionego TYGODNIA, z darem modlitwy w 1W1.