Duchowy kapitał…

📊Nasz duchowy kapitał modlitwy w 1W1 stale rośnie. Dziękuję wszystkim, którzy każdego dnia trwają w modlitwie psalmami.
👉 W tym miesiącu, 24 czerwca, odprawię Mszę świętą za Was i w Waszych intencjach.
🙏 Obecnie aż 3707/1 modli się w 1W1. Tyle osób modli się za Ciebie CODZIENNIE – pamiętaj! Dobrego tygodnia!