ZDOBYĆ LUB BYĆ ZDOBYTYM

🛐 #PsalmNaDzień
„Jak łania pragnie źródlanej wody, tak ja pragnę Ciebie, Boże” (Ps 42,2)

W kontakcie ze Słowem Bożym chodzi o ŻYCIE, a nie o fanaberie pobożnościowe czy sezonową gimnastykę. Podobnie jak dla każdego zwierzęcia na pustyni, woda nie stanowi kwestii preferencji a przetrwania. Tak samo dla chrześcijanina kontakt ze Słowem Bożym jest fundamentalny. Na pustyni i w życiu codziennym obowiązuje prawo: zdobyć pokarm albo stać się pokarmem dla innych. Albo znajdę pokarm, nadzieję i siłę w Jezusie – Słowie Bożym, albo stanę się pokarmem dla współczesnej kultury, ideologii i świata. Nawet łania to rozumie i dokonuje właściwych wyborów…

Boże otwórz moje oczy i serce na źródło wody żywej!
Pięknego dnia!