DOBROTEKA + 500 pobrań na androida!

Choć w DOBROTECE nie chodzi o żaden wyścig ani o ilość, to jednak warto karteczki wdzięczności „pojedyncze” codziennie zapisywać. Wartością jest też dzielić się z innymi dobrem doświadczanym w życiu, a może też warto komuś zaproponować ten rodzaj codziennej pracy nad sobą? Wczoraj na konferencji dla telefonu zaufania, wspominałem o DOBROTECE!