Jeden pokój

🛐 #PsalmNaDzień

Panie, do Ciebie się uciekam, niech nie doznam zawodu na wieki! (Ps 31,2)

Modlitwa psalmami uczyć nas widzieć i doświadczać Boga w codzienności. Proza życia i duchowość to nie dwa różne pomieszczenia, ale jedno miejsce w którym przychodzi i obawia się miłość Boga. 

Każdy psalm pyta nas o nasze doświadczenia wiary w codzienności.  Na przykład mój psalm tygodnia pyta mnie w drugim wersecie: „Do kogo się uciekam, kiedy doświadczam zmęczenia, znudzenia, porażki, przygnębienia?”. Psalmista udziela konkretnej odpowiedzi na to pytanie. A jaką odpowiedź – nie teoretyczną – ale przez życie udzielam ja osobiście? 

Z notatnika do psalmów  (w przygotowaniu)

„W życiu duchowym zadawanie pytań również ma ważną funkcję poznawczą i rozwojową. Służy ono nie tylko w zrozumieniu woli Bożej, ale także ukierunkowaniu swojego życia w stronę Boga. Wiara to nie ciemność i ślepota, ale kierowanie się mądrością ducha, która uzdalnia do widzenia więcej i dalej. Dojrzała wiara wymaga pytań i poszukiwań. Pytania świadczą nie o braku wiedzy, ale o otwartości i odwadze konfrontowania się z tym, co tajemnicze i przekracza nas samych. Wiara pytająca prowadzi do dojrzałego sposobu przeżywania relacji z Bogiem i światem. 

W metodzie kroków P+P nie chodzi wyłącznie o pytania natury poznawczej względem tego, czego się nie rozumie w Biblii, choć jest to istotne. Tutaj cenne są pytania natury teologicznej i egzystencjalnej. Te pierwsze dotyczą wiary i relacji do Boga, a te drugie – życia i sposobu oddziaływania słowa Bożego na codzienność”.