ŚLEPE PUNKTY

🛐 #PsalmNaDzień

Panie mój Boże, wołałem do Ciebie, a Ty mnie uzdrowiłeś (Ps 30,3).

Słusznie papież Franciszek zauważył, że największą chorobą człowieka jest „brak miłości”. Psalmy to modlitwa, która zaprasza Boga (miłość) do wszystkich obszarów ludzkiego życia. „Ślepe punkty” są naszym problemem, a nie Boga. Warto przez psalmy poszerzać własne perspektywy postrzegania i rozumienia siebie, człowieka, świata oraz Boga.