Duchowe makijaże

🛐 #PsalmNaDzień
Mówią o pokoju do swoich bliźnich, lecz zło jest w ich sercach (Ps 28,3)

Makijaż nie zmienia rzeczywistości, ale „jedynie lub aż” jej percepcję. W życiu duchowym nie chodzi o wizerunek, zmianę fasady, upiększenia pobożnościowe…, ale o konkretną postawę względem tego, co testuję wiarę w Boga i miłość do człowieka. Dzisiejszy patron dnia św. Jan Chrzciciel doskonale tę prawdę rozumiał i zapłacić za to najwyższą cenę.

Dobrego dnia!