Nowy psalm tygodnia w 1W1

🙏 Kiedy czytam i modlę się nowym psalm tygodnia w 1W1 (Ps 27) porusza mnie siła wiary oraz moc ufności psalmisty! 

„PAN moim światłem i zbawieniem moim, kogo więc mam się lękać? PAN jest obrońcą mego życia, przed kim więc mam odczuwać trwogę?” (Ps 27,1).

„Choćby rozbili przeciwko mnie obóz, moje serce się nie ulęknie, choćby wybuchła przeciwko mnie wojna, nawet wtedy będę ufał!” (Ps 27,3). 

Temat wiary i determinacji jest również pięknie obecny w dzisiejszej niedzielnej Ewangelii.