HIGIENA SERCA

🛐 #PsalmNaDzień
Nie zasiadam pośród kłamców, nie zadaję się z grzesznikami (Ps 26,4)

Od dziecka wiemy, że „kto z kim przystaje, takim się staje”. Dziś wiedza o człowieku potwierdza ogromne znaczenie otoczenia na nasze myślenie i zachowanie oraz jakość życia. To środowisko a czasem nawet tylko jedna osoba może nas zainspirować do zmiany. Jedna osoba może zatruwać nasz umysł i serce ciągłym narzekaniem itd. Psalmista to rozumiał i dlatego wybiera dla siebie odpowiednią przestrzeń mentalną i etyczną. 

Dobrego dnia!