SYTOŚCI…

🛐#PsalmNaDzień

„Ku Tobie, PANIE, kieruję me pragnienia” (Ps 25,1).

Dzisiejszą Ewangelia (Mt 14, 13-21) mówi o dwóch głodach – ciała i ducha. To pierwsze Jezus zaspakaja rozmnażając chleb i ryby, a drugie dając ludziom nadzieje i swoją miłość. Codziennie dbamy o to, co mamy na stole – idąc do pracy, ale czy dbamy o stół słowa Bożego? Odpowiadanie na pragnienie naszego serca, prowadzi nas nie tylko do sytości ducha, ale daje nam siłę do podróży w przeciwnościach i wznoszenia naszego życia w kierunku Nieba. 

Dobrego dnia!