Wiek duchowy

Tak … o „młodości duchowej” dużo ostatnio mówię i piszę. Ale jest to rzeczywistość, którą z natchnienia Ducha Świetego odkryłem i wciąż tę prawdę głębiej rozpoznaję.

„Młodość” tutaj rozumiem jako dojrzałość, energiczność, zapał, kreatywność duchową… zdolność do usłyszenia natchnienia Ducha Bożego, wierność w podążaniu za nim oraz odwaga świadectwa o tym jak Bóg działa w moim życiu. Coś co powinno się dziać w życiu człowieka wierzącego nie tylko w obrębie sakramentu bierzmowania, ale w codzienności. Jak jest? To każdy z nas widzi i obserwuje w dzisiejszym świecie i doświadcza we własnym życiu. Jednak pozytywnych zmian duchowych można doświadczyć w każdym wieku biologicznym!

Zapraszam do lektury nowego numeru Głosu Ojca Pio!