więcej… mniej

#PsalmNaDzień
„Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną” (Ps 147,1).

„Wielki właściciel ziemski bywał zwykle przygnębiony, zaś włóczęga wioskowy zawsze był radosny. Pustelnik zapytany o powód takiego stanu rzeczy odpowiedział. 
– Pierwszy posiada ziemię, a drugi cieszy się jej krajobrazem”.

Więcej radości i wdzięczności za to, co już posiadamy, a mniej smutku i żalu z powodu tego, czego jeszcze nie mamy! 

Dobrego dnia!