ANOREKSJA DUCHOWA

„Siła płynąca z psalmów daje człowiekowi siłę do podążania własną drogą w otoczeniu, w którym panuje duchowa posucha”.

Czy doświadczasz tego zjawiska?

Z jednej strony „posuchy duchowej” w środowiskach pracy, w życiu spotkanych ludzi, a nawet w przestrzeni rodzinnej, a z drugiej strony siłę i wdzięczności za dar obfitości słowa, które otrzymujemy codziennie i dar wspólnoty 1W1, która jest środowiskiem rozwoju wiary i relacji z Bogiem?

Jak dobrze, że „stół dla mnie zostawiasz nawet na oczach mych wrogów” Ps 23.

„Duchowa droga do kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem prowadzi poprzez konfrontację z własnymi myślami i namiętnościami ”.

cyt za. „Znajdź pokój w zgiełku modlitwa psalmami”.