30 OSÓB WIĘCEJ W 1W1

🙏Jak nie być WDZIĘCZNYM? 
W ciągu minionych 10 dni aż 30 nowych osób dołączyło do naszej wielkiej wspólnoty modlitwy psalmami 1W1. Choć ten kapitał liczbowy widać i jest budujący, to jeszcze większa radość płynie z faktu, jakie konkretne łaski Bóg udziela osobom modlącym się samym w sercu. Dziś otrzymujesz codzienne wsparcie od 2480/1 osób. Pamiętamy i modlimy się w Twoich intencjach. DAJĄC OTRZYMUJESZ! 
🫴Drzwi o 1W1 dla wszystkich OTWARTE!
📍zapraszamy 
🫶INFO O 1W1 https://padlet.com/kwiatek/1W1
☘️JAKIM PSALMEM MODLISZ SIĘ W TYM TYGODNIU?