Warsztat w Tenczynie

💟Ohh… jak wiele się działo na warsztatach w Tenczynie, że trudno to wszystko wyrazić słowami. Niech fotorelacja będzie takim pięknym świadectwem bezmiaru dobra weekendowego! 
Bardzo dziękuję s. Annie Marii Pudełko AP za współprowadzenie warsztatów, Magdzie za wielotygodniowe dbanie o organizację (zapisy i korespondencję) oraz Marysi za dyspozycyjność i służbę podczas tych wyjątkowych dni święta wdzięczności. Oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników bez których warsztat „od narzekania do doceniania” by się nie odbył!!! Pięknie rozpoczęliśmy Adwent!